Tento eshop využíva súbory cookies. Používaním tejto stránky s tým vyjadrujete svoj súhlas. Nastavenie cookies môžete zmenit v nastavení vášho prehliadača.COLOR info
Obchodné podmienky


Úvodné ustanovenia

Vami zadaná objednávka sa považuje za záväznú. Cena, ktorá je uvedená v E-SHOPE www.colorfashion.sk je pevná. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej lehoty. Zákazník – kupujúci bude o tomto fakte vopred informovaný.


Nášho klienta informujeme o cenách

Kupujúci sa riadi cenami, ktoré sú konečné, vrátane DPH. Žiadne skryté náklady nepripočítavame. Kupujúci má objednaný tovar za cenu, ktorá bola uvedená v objednávkovom formulári.


Nášho klienta informujeme o objednávke


Kupujúci, ktorý si objedná tovar z nášho E-SHOPU www.colorfashion.sk bude elektronicky informovaný o potvrdení jeho objednávky. Podmienkou tejto objednávky je vyplnenie všetkých údajov predpísaných  vo formulári.
Ak kupujúci zistí chybu vo svojom objednávkovom formulári, môže chybu opraviť písomnou formou (teda emailom), ktorý zašle na našu emailovú adresu.

Zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky, o ktorej bude kupujúci vyrozumený výlučne emailom. Zmluvné podmienky sú uvedené v slovenskom jazyku a zaslané na Vami uvedenú adresu, ktorú zverejníte v objednávkovom formulári. 


Nášho klienta informujeme o spôsobe dopravy


Tovar posielame

Tovar expedujeme od 1 do 2 pracovných dní odo dňa doručenia platnej objednávky. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej doby je kupujúci okamžite informovaný. Tovar je dodávaný v kvalitných kartónových alebo plastových obaloch, aby neprišlo k poškodeniu. Pokiaľ objednávka obsahuje viac druhov tovarov a nie sú všetky na sklade, objednávku vybavujeme po častiach, pričom okamžite posielame tovar, ktorý je na sklade a ostatný doobjednávame a zasielame neskôr. Súčasťou zásielky je aj daňový doklad.
Tovar uvedený v AKCIOVEJ PONUKE (platí do vypredania zásob) expedujeme v deň prijatia objednávky, ak objednávka bola uskutočnená do 11:00 daného dňa. Ak sa doba vyexpedovania predĺži budeme Vás o tom informovať.
Ak Vaša zásielka náhodou nebude doručená prosím Vás kontaktujte nás.


Platobné podmienky

Kúpna cena tovaru je splatná ihneď, ak sa jedná o dobierku, pri prevzatí tovaru u kuriéra.

Naši klienti najčastejšie využívajú nasledovné spôsoby platby:

•    Dobierka - peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru doručovateľovi kuriérskej spoločnosti.

•   Platba kartou prostredníctvom CardPay /VISA, MAESTRO, DINERS CLUB/
•    Bankový prevod - po obdržaní Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený v Tatra banke alebo SLSP banke. Po obdržaní platby odosielame  Vami objednaný tovar.

Osobný odber na predajni Colorfashion, ul. Povstania 4. 97901 RImavská SobotaZáruka a reklamácie

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je uvedené inak, poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť prevzatím veci kupujúcim. Potrebné doklady sú súčasťou každej zásielky.
Ak kupujúci zistí po prevzatí tovaru, že tovar má vady, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez e-mail od 08.00-16.00 hod. Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu do miesta jeho podnikania na náklady kupujúceho spolu s písomným oznámením závady, inak bude reklamácia považovaná za neplatnú. Reklamácie posudzujeme v súlade s pokynmi výrobcu tovaru.
Pri reklamácii je nutné predložiť
• kópiu predajného dokladu (faktúry)
• vyplnený reklamačný formulár Reklamačný formulár
Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu. Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia reklamácie predávajúcemu a vyrozumie o tom kupujúceho zaslaním e-mailu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.
V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená, zaistí predávajúci kupujúcemu náhradu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15-tich dní od uznania reklamácie.

Reklamácia sa nevzťahuje na:

- chyby spôsobené zákazníkom, v dôsledku opotrebovania tovaru spôsobenom bežným používaním, nesprávnym ošetrovaním, či nadmerným používaním alebo po uplynutí doby životnosti tovaru

- chyby spôsobené živelnou pohromouStornovanie objednávky

Vašu objednávku môžete kedykoľvek stornovať emailom pričom je potrebné uviesť číslo objednávky. Pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení, má predávajúci právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný e-mailom.
V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri stornovaní objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 15 dní na ním určený účet.


Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov").
Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a predávajúcemu musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi, etiketami, vysačkami, krabicou a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Spolu s vyplneným návratkovým formulárom Tovar je nutné vrátiť na adresu prevádzky, ktorá je uvedená vo faktúre.

Colorfashion

Povstania 4

979 01 Rimavská Sobota

 

Dôsledkom odstúpenia je povinnosť strán vrátiť si všetko /vrátane visačiek/, čo podľa zmluvy dostali. Pokiaľ nám tovar bude vrátený bez visačiek alebo krabice ktoré sú súčasťou dodania tovaru, takýto tovar Vám bude vrátený. Náklady spojené s vrátením tovaru hradí kupujúci. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru kupujúcim je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu vrátiť mu čiastku zaplatenú za tovar prevodom na ním určený účet, najneskôr však v zákonnej lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodnú inak.


Záverečné ustanovenia


Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru (špeciálne obálky, kartónové krabice), za dodanie správneho tovaru. Za neskoršie dodanie tovaru zavinené kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho predávajúci neručí. Taktiež neručí za prípadné poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u pracovníka kuriérskej služby.) Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.


Ochrana osobných údajov:

1,

Vaše údaje budú spracúvané na účel registrácie a využívanie výhod zákazníkov v e-shope. Bez ich zadania nie je možné využívať služby a výhody e-shopu.
Zaškrtnutím políčka vyjadrujem svoj súhlas s pravidlami registrácie.

 

2,

Súhlas dotknutej osoby:

 • zaregistrovaním potvrdzuje každý zákazník svoj súhlas s podmienkami e-shopu a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.
 • Prevádzkovateľom informačného systému je SZČO Miroslava Čierna
 • V prípade, že sa zákazník zaregistruje prostredníctvom webového formulára, budú osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a adresa zákazníka (adresa doručenia zásielky) spracúvané SZČO Miroslava Čierna na účel nákupu tovaru, na účel identifikácie zákazníka a na účel doručenia tovaru podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov („zákon o ochrane osobných údajov“). V prípade, ak takýto zákazník vo webovom formulári neuviedol adresu, bude v prípade dodania tovaru kontaktovaný SZČO Miroslava Čierna, aby na účely doručenia tovaru uviedol aj svoju adresu. Takto získané osobné údaje budú spracúvané podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov na účel doručenia tovaru.
 • Zákazník, ktorý je zaregistrovaný v e-shope  www.colorfashion.sk, zadaním a odoslaním svojich osobných údajov a dátumu narodenia prostredníctvom formulára udeľuje účastník prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov v rozsahu, v ktorom údaje uviedol (teda e-mailová adresa, telefónne číslo, meno a priezvisko a adresa bydliska (doručenia zásielky), na účel zasielania marketingových ponúk (najmä špeciálnych ponúk na výhodný nákup) a zároveň prevádzkovateľovi udeľuje súhlas na zasielanie takýchto ponúk. Súhlas účastník udeľuje podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov prevádzkovateľovi informačného systému SZČO Miroslava Čierna.
 • Údaje o telefónnom čísle, e-mailovej adrese, adrese bydliska poskytnuté zákazníkom budú zároveň použité na aktualizáciu neaktuálnych údajov v programe  SZČO Miroslava Čierna. V prípade zmeny iných údajov je potrebné túto zmenu oznámiť písomne, telefonicky alebo e-mailom, alebo tieto údaje zmeniť prostredníctvom internetovej stránky www.colorfashion.sk zmenou príslušných osobných údajov vo svojom užívateľskom profile; takto postupujte aj v prípade, že chcete aktualizovať adresu bydliska na účely dania súhlasu na marketingové účely.
 • Osobné údaje spracúvané podľa týchto pravidiel budú vymazané po dosiahnutí účelu, na ktorý boli spracúvané, podľa podmienok ustanovených v zákone o ochrane osobných údajov.
 • Súhlas podľa týchto pravidiel udeľuje zákazník, dobrovoľne a na dobu neurčitú s tým, že ho môže kedykoľvek odvolať buď  zaslaním písomného oznámenia poštou na adresu sídla SZČO Miroslava Čierna, Rimavské Janovce 372, 98001 Rimavské Janovce alebo prostredníctvom internetovej stránky www.colorfashion.sk vyznačením príslušnej zmeny (odhlásenia zo zasielania informácií) vo svojom užívateľskom profile.
 • Osobné údaje uvedené vyššie môže na základe písomnej zmluvy a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov spracúvať aj sprostredkovatelia: - ďalšie e-shopy poskytujúce služby v oblasti elektronického obchodu s odevmi ako aj sprostredkovatelia uvedený v zozname na adrese www.colorfashion.sk.
 • Každý, koho osobné údaje sa podľa týchto pravidiel budú spracúvať, má právo na prístup k osobným údajom, ako aj ďalšie práva podľa § 11, 15 a 28 zákona o ochrane osobných údajov.
 • Zákaznícky servis Colorfashion, Povstania 4, 97901 Rimavská Sobota je v prevádzke v pracovné dni medzi 09.00 a 17.00 hod. na telefónnom čísle: 0908758099.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 • Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@colorfashion.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 • Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – https://www.mhsr.sk/ .
 • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Obchodné podmienky platia od 1. Februára 2016

Zaregistrovaním sa do e-shopu zákazník súhlasí s obchodnými podmienkami a so zasielaním newslettera.

 


Internetový obchod prevádzkuje:

Miroslava Čierna
IČ: 40209938
DIČ: 1047895090

IČ DPH: SK1047895090
Zodpovedný vedúci: Miroslava Čierna

Telefón: 0908758099

Email: info@colorfashion.sk

Niečo o nás, kontakt

O nás

COLORFASHION prináša farebnú módu na Slovenský trh. Móde sa venujeme od roku 2004 a však od jesene 2012 sme sa bezhlavo zamilovali do Španielskych značiek DESIGUAL a MEL ktorých predaju sa od tohto času venujeme. Nakoľko naša lásky k farbám a Španielsku je silná pribudli v našej ponuke ďalšie skvosty od značiek Skunkfunk a Culito from Spain.

 

Prečo nakupovať u nás

 

Obchodujeme so značkami DESIGUAL, MEL dreamed by MELISSA, Skunkfunk, Santoro London, Culito from Spain, Snoboot, Cecil, Disaster Design.

Pokiaľ by ste potrebovali poradiť ohľadne výberu veľkostí naše skúsenosti nám dovoľujú fundovane Vám poradiť.

Na Vaše prípadné otázky odpovedáme v krátkom čase a priateľskom duchu.

Chceme byž bližšie k Vám a preto sme v roku 2013 pre Vás otvorili aj našu prvú kamennú predajňu sa s Vami radi osobne stretneme.

U nás nekupujete len tovar ale získavate ľudský prístup.

 

Tešíme sa na spoluprácu s Vami

Colorfashion team

 

Kamenná predajňa:

Colorfashion

ul. Povstania 4

979 01 Rimavská Sobota

 

Sídlo:

Miroslava Čierna
Rimavské Janovce 372
98001 Rimavské Janovce
IČ: 40209938
DIČ: 1047895090

IČ DPH: SK1047895090

Bankové spojenie

Tatra Banka a.s., pobočka Rimavská Sobota

IBAN - SK17 1100 0000 0029 2186 3977

 

 

Zodpovedný vedúci: Miroslava Čierna

 

Telefón: 0908758099

Email: info@colorfashion.sk

 

ORGÁN DOZORU :

Slovenská obchodná inšpekcia / SOI /

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa