Tento eshop využíva súbory cookies. Používaním tejto stránky s tým vyjadrujete svoj súhlas. Nastavenie cookies môžete zmenit v nastavení vášho prehliadača.Vrátenie tovaru

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov").
Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a predávajúcemu musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi, etiketami, vysačkami, krabicou a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Spolu s vyplneným návratkovým formulárom Tovar je nutné vrátiť na adresu prevádzky, ktorá je uvedená vo faktúre.

Colorfashion

Povstania 4

979 01 Rimavská Sobota

 

Dôsledkom odstúpenia je povinnosť strán vrátiť si všetko /vrátane visačiek/, čo podľa zmluvy dostali. Pokiaľ nám tovar bude vrátený bez visačiek alebo krabice ktoré sú súčasťou dodania tovaru, takýto tovar Vám bude vrátený. Náklady spojené s vrátením tovaru hradí kupujúci. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru kupujúcim je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu vrátiť mu čiastku zaplatenú za tovar prevodom na ním určený účet, najneskôr však v zákonnej lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodnú inak.